Klik op de titel hieronder om onze Algemene Voorwaarden in PDF-formaat te downloaden

Algemene Voorwaarden B&B De Wouddroom

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder verblijf van een ieder die bij Bed and Breakfast De Wouddroom, Zassenkamp 8, 6721 AK Bennekom, hierna te noemen: 'De Wouddroom' verblijft.
 2. Alle genoemde prijzen op onze website en in overige reclame-uitingen zijn inclusief BTW en inclusief toeristenbelasting. Het ontbijt is eveneens in de genoemde prijzen inbegrepen.
 3. De aankomsttijden bij De Wouddroom zijn tussen 16.00 uur en 20.00 uur. De vertrektijden zijn tussen 07.00 uur en 11.00 uur. In overleg kan van deze tijden worden afgeweken. De gewenste ontbijttijd wordt met de gast afgesproken, het ontbijt wordt dan op de afgesproken tijd op de kamer geserveerd.
 4. Bij aankomst dient de gast zijn of haar naam, het woonadres, de woonplaats, het land, het e-mailadres, het telefoonnummer, de nationaliteit en het paspoortnummer aan De Wouddroom te verstrekken. Tevens dient iedere gast zich bij aankomst te legitimeren d.m.v. een geldig paspoort, identiteitskaart of  rijbewijs. De Wouddroom zal deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelen en deze nimmer aan derden verstrekken.
 5. Betalingen dienen á contant bij het inchecken te worden verricht.
 6. Annuleringen zijn gebonden aan onze annuleringsvoorwaarden en dienen altijd schriftelijk te worden ingediend. Indien een annulering tot veertien (14) dagen voor de verblijfsdatum wordt ingediend dan is hiervoor een annuleringsvergoeding verschuldigd van 10% van de totale boekingssom. Voor annuleringen die binnen veertien (14) dagen voor de verblijfsdatum worden ingediend is de volledige boekingssom verschuldigd. Betaling van de verschuldigde bedragen dient direct na de annulering te geschieden.
 7. Indien een gast eerder dan de in de boeking overeengekomen periode van verblijf vertrekt dan is De Wouddroom op geen enkele wijze gehouden aan enige vergoeding en of restitutie van het aantal niet genoten nachten en of overeengekomen en reeds betaalde extra's.
 8. Indien De Wouddroom onverhoopt niet zou voldoen aan de verwachtingen van de gast, dan stellen beide partijen zich bereid om hier in goed overleg met elkaar in gesprek te gaan dan wel in goed overleg aan een oplossing te werken. Indien een acceptabele oplossing wederzijds uit mocht blijven dan stellen partijen zich bereid om elkaar over en weer in redelijkheid en billijkheid tegemoet te komen.
 9. De Wouddroom is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de gast indien zij hierdoor gehinderd wordt door omstandigheden of overmacht waar De Wouddroom redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen.
 10. De Wouddroom is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade aan de eigendommen van de gast toegebracht door derden. 
 11. Indien de gast schade toebrengt aan de eigendommen van De Wouddroom dan dienen deze voor vertrek volledig te worden vergoed. De gast is zelf verantwoordelijk voor het nadien declareren bij de eigen verzekeringsmaatschappij van de toegebrachte en inmiddels aan De Wouddroom betaalde schadevergoeding. In het geval de beschikbaar gestelde sleutel van de B&B niet wordt ingeleverd na vertrek of als deze verloren is dan wordt hier een vast bedrag voor in rekening gebracht van € 50,-  
 12. Deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden aan iedere boeking die wordt gedaan bij De Wouddroom en kunnen tussentijds worden aangepast. Op verzoek kan een exemplaar van deze voorwaarden worden toegezonden aan de gast. Het is eveneens mogelijk en toegestaan deze voorwaarden vanaf onze website te downloaden, waarvoor hier en elders op onze website een downloadlink beschikbaar is.

 

Bed & Breakfast DE WOUDDROOM

Zassenkamp 8 | 6721 AK | BENNEKOM

Telefoon: +31 6 307 371 47

info@wouddroom.nl | www.wouddroom.nl